برخورد با دانه درشت‌های قاچاق کالا و ارز باید در دستور کار باشد/ هر دستگاهی ساز خودش را می‌زند

برخورد با دانه درشت‌های قاچاق کالا و ارز باید در دستور کار باشد/ هر دستگاهی ساز خودش را می‌زند

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی قوه‌قضائیه گفت: باید همواره برخورد با دانه درشت‌ها به‌ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز در دستور کار دستگاه‌های ذیربط باشد.

روزنوشت | آرشیو

استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی جرم قوه قضاییه گفت: می توان از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین قوانین اساسی جهان است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین قوانین اساسی جهان است

مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه اظهار داشت: همسوسازی و هماهنگی دستگاه های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی یکی از اهداف مهم قوه قضاییه به شمار می آید.

خشونت از اتهام های رایج پرونده های قضایی است

خشونت از اتهام های رایج پرونده های قضایی است

مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: از 10 اتهام نخست رایج در پرونده ها، چهار مورد مظاهری از خشونت است....

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از بهترين قوانين اساسي جهان است

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از بهترين قوانين اساسي جهان است

مدير کل پيشگيري هاي مردمي و مشارکت هاي مدني قوه قضاييه اظهار داشت: همسوسازي و هماهنگي دستگاه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي کشور براي پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي يکي از اهداف مهم قوه قضاييه به شمار مي آيد....

کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی

کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی

مدیر کل پیشگیری‌های مردمی قوه قضائیه گفت: 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است که از این تعداد حدود ۱۸ برنامه، در حیطه پیشگیری های مردمی است.

گزارش تصویری | آرشیو

4

4

3

3

2

2

مطالب و نوشته‌های اخیر | آرشیو

برخورد با دانه درشت‌های قاچاق کالا و ارز باید در دستور کار باشد/ هر دستگاهی ساز خودش را می‌زند

برخورد با دانه درشت‌های قاچاق کالا و ارز باید در دستور کار باشد/ هر دستگاهی ساز خودش را می‌زند

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی قوه‌قضائیه گفت: باید همواره برخورد با دانه درشت‌ها به‌ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز در دستور کار دستگاه‌های ذیربط باشد.

استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی جرم قوه قضاییه گفت: می توان از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین قوانین اساسی جهان است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین قوانین اساسی جهان است

مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه اظهار داشت: همسوسازی و هماهنگی دستگاه های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی یکی از اهداف مهم قوه قضاییه به شمار می آید.

خشونت از اتهام های رایج پرونده های قضایی است

خشونت از اتهام های رایج پرونده های قضایی است

مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: از 10 اتهام نخست رایج در پرونده ها، چهار مورد مظاهری از خشونت است....

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از بهترين قوانين اساسي جهان است

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از بهترين قوانين اساسي جهان است

مدير کل پيشگيري هاي مردمي و مشارکت هاي مدني قوه قضاييه اظهار داشت: همسوسازي و هماهنگي دستگاه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي کشور براي پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي يکي از اهداف مهم قوه قضاييه به شمار مي آيد....